Rubriky
Vybavenost školy

Inovujeme pracoviště strojového vidění

Naše škola disponuje dvěma pracovišti s pokrokovou a v průmyslové praxi hojně využívanou technologií strojového vidění. Technologie umožňuje provádět průběžnou inspekci výrobního procesu, automatizovat kontrolu jednotlivých technologických kroků výroby s cílem dosažení co nejvyšší kvality, efektivity a produktivity výroby.

Díky projektové spolupráci s průmyslovými výrobními závody z našeho regionu můžeme nyní obě svá pracoviště inovovat a studentům umožnit práci na nejmodernějším zařízení. Inspekční kamerový systém se spodní projekcí kontrolovaného výrobku i systém s rotačním dopravníkem s horním snímáním budou nyní vybaveny moderní plně digitální snímací jednotkou s vysokým rozlišením a vysokou rychlostí snímkování. Inovováno bude i programové vybavení obou pracovišť na nejnovější verzi Vision Builderu firmy National Instruments.

» FOTOGALERIE