Rubriky
Exkurze

Science Center Techmania

Školní rok začal a jednou z prvních akcí pro žáky 2. a 3. ročníků byla návštěva experimentální stanice pro zvídavé Techmania v Plzni. Ta představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Stálé i putovní interaktivní expozice jsou zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. 

» FOTOGALERIE

Naši žáci si nenechali ujít možnost vše osahat, vyzkoušet, zahrát, prověřit, dokázat, takže se rozhodně nenudili. Pokud byli unaveni, občerstvili se v místním bufetu. A na chvílí mohli i ulehnou v planetáriu do pohodlného polohovacího křesla a s nasazenými brýlemi sledovat 3D projekci Inženýrství: Sen o létání. Ve 12 hodin se všichni sešli a sledovali show: Van de Graaffův generátor. Je to přístroj, se kterým se demonstruje mnoho zajímavých pokusů z elektrostatiky. Umožňuje například vidět, jak působí elektrické pole, na vlastní kůži poznat elektrický náboj, nebo si připomenout, co udělají dvě stejně nabitá tělesa přiblížená k sobě. Odvážnější žáci se stali součástí ukázky a pokusů, takže jsme například viděli jejich vlasy v naprosto nepřirozené poloze (naštěstí jen na chvíli).

Po celou dobu konání akce se žáci chovali vzorně, respektovali pokyny učitelů, v případě potřeby měli nasazené roušky. Je vidět, že na žáky SPŠ je spoleh a většina z nich se snaží dělat dobré jméno své škole. Totéž platí samozřejmě i pro doprovázející učitele. Všem tedy DĚKUJEME ! Snad budeme mít i v budoucnu příležitosti zúčastnit se takto zdařilých akcí.