Rubriky
Očima kantorů

Adaptační pobyt jako vyšitý

Se zahájením nového školního roku započaly i adaptační kurzy pro první ročníky. Pro tuto akci bylo zvoleno Vzdělávací a rekreační centrum Lesná. Jak se ukázalo, byla to skutečně výborná volba. Jako první, hned první školní den, vyrazila třída 1.E se svým třídním učitelem Ing. Macháčkem a Mgr. Lorencovou. Kurz byl koncipován jako dvoudenní. Hned po příjezdu do střediska si žáky převzal team Mgr. Herzánové a po rozdělení do skupin začaly dvě zajímavé aktivity. Žáci plnili zadané úkoly za pomoci GPS navigace a vysílačky, druhá skupina se s pomocí hledačky kovů a příslušenství snažila v prostoru bývalé obce najít nějaké „poklady“. Program pokračoval zhlédnutím zajímavého snímku o historii Lesné a krušnohorské historii. Další aktivity byly určeny k tomu, aby se žáci prvních ročníků seznámili mezi sebou, ale také aby se prvotně zcelily nové třídní kolektivy. Toto bylo nosnou osnovou adaptačního kurzu a další aktivity jednotlivých tříd byly již plně v režii učitelů a žáků. Některé třídy volily pochod na Jedlovou horu nebo na Helenčiny vodopády, jiné upřednostnily sportovní aktivity jako fotbal nebo lukostřelbu. Kurz končil druhý den obědem a odjezdem do Chomutova. Po 1.E vyrazily ve středu na kurz třídy 1.B a 1.C se svými třídními učiteli Mgr. Naxerem a Ing. Hartmanem. Tyto třídy obohatily svůj pobyt hrou, nazvanou Krušnohorský hovnivál, kde si chlapci ověřili nejen své fyzické schopnosti, ale zároveň byli i užiteční. Náležela jim za to odměna ze strany vedení střediska v podobě sladké tečky po obědě. Adaptační kurzy zakončily třídy 1.A a 1.D s trídními učitelkami Ing. Šťastnou a Mgr. Kubánkovou. Té také patří nepochybně velké poděkování za to, že byly letošní adaptační kurzy skutečně vydařené. Lesnou také navštívila nová zástupkyně ředitele paní Mgr. Žižková, která má v gesci první a druhé ročníky, a po konzultaci s pedagogy bylo navrženo, aby se adaptační kurzy prvních ročníků staly nedílnou součástí začátku školního roku a byly pořádány opět ve středisku Lesná, jehož zázemí je pro tuto akci jako stvořené.A protože jsme technická škola, tak technická zajímavost na závěr. Po celou dobu adaptačních kurzů probíhalo vápnění lesů v okolí Lesné. Vrtulník, který ho prováděl, měl svou základnu a čerpací stanici v bezprostřední blízkosti střediska. Žáci i učitelé měli možnost sledovat nejen vzlety a přistání tohoto stroje, ale i zajímavou pilotáž se zavěšeným břemenem. A to se také nevidí každý den.

» FOTOGALERIE

autor Ing. Jan Hartman , spoluautor Mgr. Dana Žižková