Rubriky
Projekty

Vodní turbína nám zajistila bronz aneb I kapka vody může inspirovat technika

Za svůj model vodní elektrárny se nemusí stydět žáci třídy S4, kteří se pustili do náročné konstrukce vodní elektrárny poháněné opravdovou vodní turbínou. Jedná se o model vytvořený pomocí 3D tisku a CAM programování, jehož součástí je generátor elektrické energie a elektronický obvod, který tuto energii zpracovává. Celý model je zasazen do reálného prostředí krajiny s využitím stožárů vysokého napětí, jež znázorňují způsob distribuce elektrické energie až do našich domácností. Model simuluje skutečnou vodní elektrárnu, potažmo zároveň demonstruje ukládání elektrické  energie.

Realizátorům se podařilo vymyslet a poté doslova na koleně v odborných učebnách našich dílen nápad zrealizovat, zkonstruovat opravdu do posledního puntíku vyšperkovanou pomůcky pro výuku odborných předmětů. Celý tým po několika měsících práce dotáhl náročný projekt ke zdárnému konci, jenž byl náležitě oceněn v soutěži organizované naším krajem „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“, jejímž  cílem je především propagace a popularizace odborného vzdělávání, což je určitě jeden z důvodů, proč jsme v této soutěži nemohli chybět. Žáci třídy S4 pod vedením našich vyučujících praktické výuky představili svůj projekt v soutěži, ve které se umístili  na 3. místě. 

Gratulujeme úspěšným mladým konstruktérům k úspěchu a především děkujeme  jejich vyučujícím za nadšení, trpělivost a ochotu při realizaci celého projektu a  Haně Galuszkové za tvorbu finálního prezentačního videospotu, který máte možnost zhlédnout.