Rubriky
Akce školy

Cizinci ve výuce angličtiny

Je možné pozvat v této koronavirové době do vyučovacích hodin cizince? Ano, je. Žáci se o tom přesvědčili v hodinách angličtiny. Nejprve měli možnost popovídat si on-line s Angličanem Darrenem Healy, kterého pozvala do třídy E3 Mgr. Z. Trčálková. Dle žáků i vyučující byla zajímavá hodina „odlehčením od každodenních starostí dnešní doby“, neboť v diskusi nechyběla témata jako společné zájmy, Chomutov či oblíbené české pivo.

Další on-line setkání, které zorganizovala Mgr. I. Dufková pro svou třídu A3 bylo trochu vážnější. Pozvaná Nhung HA Nguyen je doktorandkou na Technické univerzitě v Liberci, ale jinak žije ve Vietnamu. Proto našim žákům představila svou zem, samozřejmě v angličtině. V Čechách pracuje na výzkumu nanovláken, má tudíž blízko k ekologii a tak toto téma prolínalo celou přednáškou. Prezentaci zopakovala Nhung ještě jednou pro žáky třídy E4 a jejich vyučující B. Kubátovou a I. Záleskou. Je dobře, že se se svými dotazy i názory zapojili někteří žáci a prokázali tak svou schopnost hovořit bez problémů v cizím jazyce i na takové téma, jako je ochrana životního prostředí.