Rubriky
Nástěnka

Virtuální třídní schůzky

Přestože nám pandemie Covidu 19 narušila celkový chod školy, snažíme se postupovat podle vytvořeného harmonogramu školního roku. Vzhledem k vývoji situace přesouváme, i když nedobrovolně, všechny aktivity do kyberprostoru, tedy i plánované třídní schůzky. Historicky první virtuální třídní schůzky proběhnou v úterý 24. 11. od 16:00. Na programu budou informace o hodnocení v prvním čtvrtletí a především zásady on line výuky. Pro  realizaci bude využito systému Bakaláři a on line schůzka v aplikaci Teams.

Bližší informace obdrží rodiče od třídních učitelů, kteří všem rodičům rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.)

Schůze zástupců SRPdŠ bude realizována písemnou formou, schvalování rozpočtu (hlasování) proběhne formou elektronického formuláře.