Rubriky
Soutěže a olympiády

English Olympics – školní kolo anglické olympiády

Školní kolo tradiční olympiády v anglickém jazyce se letos konalo zcela „netradičně“ online. Nejprve proběhla písemná část, které se  zúčastnilo 6 nejlepších angličtinářů školy a která se skládala z 45 minutového testu včetně poslechu, o týden později 21.1. se konalo ústní kolo, do kterého v užším výběru postoupili první tři z písemné části.  Zde měl každý soutěžící 10 minut na to, aby prokázal své řečnické dovednosti při popisu obrázků a vysvětlování citátů. Nutno podotknout, že obě dvě části se konaly až odpoledne po vyučování, což jistě poukazuje i na vážný zájem soutěžících.  Celkem mohli soutěžící nasbírat 55 bodů – 45 v písemné a 30 bodů v ústní části. Jak to celé dopadlo? 

  1. místo – Filip Řáha – 68 bodů (40+28) 
  1. místo – Kateřina Menhardová – 63 (39+24) 
  1. místo – Jakub Krutský – 60 (39+21) 
  1. místo – Milan Mezera – v písemné části 36 bodů 
  1. místo – Šimon Drda – v písemné části 33 bodů 
  1. místo – Daniel Augusta – v písemné části 27 bodů 

Do okresního kola postupují první tři – F. Řáha, K. Menhardová a J. Krutský jako náhradník.

Všem děkujeme za vzornou účast a přejeme hodně zdaru a radosti při dalším studiu angličtiny ! 

Mgr. Ivana Dufková