Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. Muraňská. Nejprve studenty seznámila s principy a historií výroby elektřiny v tepelné elektrárně a poté je provedla všemi hlavními provozy elektrárny. Studenti se podívali do řídicího velínu, do kotelny a také do strojovny, která je srdcem elektrárny a středobodem výroby elektrické energie. Nevynechali ani 155 m vysokou chladicí věž, do jejích útrob samozřejmě nahlédli. Určitě zajímavou částí byly také bloky odpopílkování a odsíření spalin. Díky moderním technologiím se studenti dostali až „pod pokličku“ a prohlédli si i samotnou turbínu a generátor přímo zevnitř. Exkurze byla zakončena diskuzí a dotazy účastníků a také malou vědomostní soutěží, kde vítězové získali drobné ceny. Jedinou vadou této, nepochybně zajímavé, akce bylo to, že žáci nemohli vystoupat na nejvyšší českou rozhlednu (140m) , která je právě na vrcholu kotelny ledvické elektrárny. Celá exkurze byla totiž virtuální, což ale nic neubralo na její zajímavosti a atraktivitě.  A na tu rozhlednu si vyjedeme někdy v lepších časech.

Ing. Jan Hartman