Rubriky
Nástěnka

Změna rozvrhu v druhém pololetí

V následujícím týdnu bude i nadále výuka pokračovat v distančním režimu. Z důvodu změn, které se týkají především žáků maturitních ročníků, došlo k úpravě stávajícího rozvrhu s platností od 15. 2. 2021.

Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou žáci 4. ročníku vzděláváni a hodnoceni z předmětů, které nesměřují k vykonání jejich maturitní zkoušky.

 • A4 – EK, TVS, SZ, US
 • E4 – EK, TVS, ELN, PRX (Jurčík)
 • S4 – EK, TVS, ŘOS, PRX
 • TM4 – TVS, AM, M, NJ, US
 • V4 – EK, TVS, ELN, ELM, SOS

Uvedené předměty byly z rozvrhu eliminovány, bez náhrady a naopak došlo k posílení některých předmětů maturitních. Bylo nutné také provést drobné přesuny stávajících hodin, protože bylo potřeba eliminovat mezery tak, aby byla zajištěna plynulost v případě prezenční výuky.

Zveřejněné informace k maturitním zkouškám jsou dílem zachovány a dílem upraveny takto:

 • Didaktické testy 3. – 5. 5. 2021 (řádný termín s prodlouženými časy k vykonání testů).
 • Navíc bude k dispozici mimořádný termín didaktických testů 14. – 16. 6. 2021, pro žáky, kteří byli v řádném termínu nemocní nebo v karanténě (nutno doložit do 10. 5. 2021 společně s přihláškou).
 • Ústní maturitní zkoušky v období 17. 5. – 4. 6. 2021, dle stávajícího harmonogramu.
 • Praktické maturitní zkoušky (jednodenní – 420 minut) v termínu od 7. – 14. 5., dle stávajících témat i způsobu hodnocení.
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, beze změny oproti zveřejněným (žák odevzdá do 31. 3. 2021).
 • Témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka beze změny oproti zveřejněným.
 • Témata profilové části maturitní zkoušky ústní beze změny oproti zveřejněným.