Rubriky
Výuka

Právo k lidem – Advokáti do škol

O tom, že distanční výuka umožňuje zajímavá setkání, která by za běžného školního režimu byla obtížně realizovatelná, jistě svědčí i přednáška Mgr. V. Suchardy z advokátní kanceláře ARROWS Praha, která se konala 12. května v online prostředí.
Žáci 2. B a Mgr. V. Sucharda diskutovali o tom, jaká základní práva a povinnosti nás provázejí v běžných situacích. Diskuse byla postavena na konkrétním příkladu – žák půjčí peníze, ale dlužník (v tomto případě učitelka češtiny, tedy já) půjčku popírá. Žáci se snažili sami přijít na možnosti řešení, kroky, které by učinili, aby dosáhli vrácení peněz. Mgr. Sucharda jejich názory a náměty korigoval a odborně doplňoval a vysvětloval.
Mgr. Sucharda je advokátem a partnerem advokátní kanceláře ARROWS Praha, je zakladatelem iniciativy Právo k lidem. Iniciativa Právo k lidem si dala za cíl dostáhnout stavu, kdy lidé budou aktivně používat právo jako běžný prostředek pro svou ochranu a k řešení životních situacích. Aby lidé využívali právo, měli by ho znát, a proto se Mgr. Sucharda zapojil do projektu České advokátní komory Advokáti do škol. Tento speciálně vzdělávací projekt se zaměřuje na zvýšení právního povědomí a právní gramotnosti dětí a mládeže, advokáti zdarma navštěvují školy a na příkladech z praxe pomáhají žákům, aby se orientovali v právu.
Žákům se diskuse líbila a s Mgr. Suchardou se domluvili na jejím pokračování. Tentokrát je jejich úkolem připravit otázky a problémy, které „potřebují konzultovat s právníkem“.
Mgr. Olga Kubánková