Rubriky
Nástěnka Pro studenty

Že by snad letos tváří v tvář?

Věříme, že pandemie stagnuje, výuka by se tedy prý měla opět vrátit do normálních kolejí. Na jak dlouho, to je však otázka.

Současná situace nám dovoluje tvářit se tak, že alespoň pro nejbližší dny, či snad týdny je krize loňského školního roku zažehnána, že pandemie je právě pro tuto chvíli na nějakou dobu minulostí. Prostory průmyslovky začátkem září opět ožijí a naši žáci znovu zasednou do svých lavic. Výuka bude a doufáme že nejen v zářijových dnech opět probíhat tváří v tvář.

Skoro až neuvěřitelné je tvrzení, že téměř po půldruhém roce se bude vše pomalu vracet do normálu, možno říci, že téměř k běžnému školnímu režimu.

Na své žáky i jejich učitele se již opravdu těšíme, především na to, až škola ožije tím pravým, běžným školním provozem.

Připomínáme všem, aby nezapomněli, že pandemicko-epidemiologická opatření i nadále platí, stále ještě se neobejdeme bez již všem známých nařízení, jež nám doporučují používání dezinfekce, zachovávání rozestupů a nošení roušek, které se již staly neodmyslitelnou součástí našeho oděvu. Zároveň je dále nutné si připomenout a poznamenat důležité termíny, které se týkají prodělané  nemoci nebo případné vakcinace, která právě osobám s dokončeným očkováním zajistila v uplynulých dnech nejednu výhodu oproti ostatním. Nezapomeňte také na potvrzení, jež jste získali na některém z veřejných míst, které dokládá, že jste v době, kdy hodláte vstoupit do naší Alma mater, covid negativní. Ti, kteří tak neučiní, budou opět v prvních zářijových dnech (1., 6. a 9. 9.) na půdě naší školy podrobeni testování.

Podrobnosti je možné si prostudovat v Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021. https://spscv.sharepoint.com/:b:/s/ucitele/EVjiXj2Z0HxIiQ9HYT1S0hYBYM3KGP82TsDarMuqfyp7WQ

Přejeme všem, aby návrat do školního prostředí byl co nejméně stresový.

Za vedení školy – Mgr. D. Žižková