Rubriky
Akce školy

Adaptační pobyt

I přes covidová opatření i letos jsme zachovali tradici adaptačních kurzů prvních ročníků průmyslové školy, a tak hned 1. září třída 1. D a 1. B místo do školy zamířily do areálu Horského hotelu Lesná, kde byl pro ně připraven adaptační pobyt.

Celé dopoledne probíhal program lektorek z PPP Chomutov pod vedením Mgr. Veselé.  Vnitřní i venkovní aktivity byly zaměřeny na představení, seznámení a vzájemnou interakci nového kolektivu. Třídní učitelky nezůstaly pouze v roli pozorovatele, ale zapojovaly se do aktivit a spolupracovaly s žáky.

Odpoledne se nesl v duchu sportovních a pohybových her – GPS, cesta k Helenčiným vodopádům, fotbal, florbal apod. Ve večerních hodinách se všichni žáci seznámili s prostředím, v němž kurz probíhal, prostřednictvím dokumentárního filmu Zaniklé obce v Krušnohoří. Po večeři se třídy sešly se svými třídními a v jejich kompetenci se uskutečnila poslední část programu, např. pravidla třídy, erby, lodě. Překvapením byla návštěva absolventů SPŠ, kteří přijeli navštívit „zobáky“ a předat jim „nějaké ty rady od plotny.“

Postupně se na adaptačním pobytu vystřídaly všechny třídy průmyslové školy, takže poslední z nich,

1. A, odjížděla až v sobotu po obědě.

I když adaptační pobyt probíhal za bojových podmínek, především co se týká ubytování, splnil očekávání a všichni odjížděli spokojeni.

Velké poděkování patří třídním učitelům a lektorkám z PPP Chomutov.

Nutno ještě zmínit, že část nákladů byla hrazena z dotace Kraje.

Mgr. Olga Kubánková