Rubriky
Nástěnka Pro studenty

ČEPS motivuje naše žáky

Partnerství průmyslovky s firmou ČEPS není žádnou novinkou
Společnost podporuje odborné vzdělávání

Že se učení vyplatí a že výtečné známky mohou zajistit už v průběhu studia zajímavé finanční ohodnocení, o tom se letos znovu přesvědčí dalších celkem patnáct nejlepších žáků naší školy, žáků prvních, druhých a třetích ročníků, kteří byli na základě stanovených kritérií vybráni a kterým bude v letošním roce opět vyplaceno stipendium v celkové výši patnácti tisíc korun. Prostřednictvím motivačních stipendií, které jsou pro žáky zajímavým ohodnocením, společnost ČEPS  již pravidelně motivuje naše žáky k dosahování těch nejlepších studijních výsledků. V rámci spolupráce naší školy se společností ČEPS společnost takto podporuje naše úspěšné žáky již v průběhu jejich studia, a to nejen v tomto školním roce.