Rubriky
Akce školy

Future Port Youth (konference)

Naši studenti měli ve čtvrtek 11.11. možnost připojit se k posluchačům mezinárodní konference nesoucí název The Future Port Youth. Tato konference byla přenášena živě z různých míst po celém světě a dala studentům možnost nahlédnout na nejnovější výzkum v oblasti dopravy, vesmírného inženýrství, virtuální reality nebo třeba robotiky. Současní experti z těchto technických oblastí přednášeli své inovativní vize do budoucna a seznámili mladé zájemce o techniku s možnostmi rozvoje jejich schopností. Třídy, 2.B, S4, V4, S3, E3 a E4, které se v kinosále k této konferenci připojily, tak mohly sledovat zajímavé rozhovory s lidmi, kteří určují trendy v moderní technice, a to samozřejmě v angličtině, kterou si tak procvičily zase trochu jiným způsobem. Za úspěšnou realizaci akce děkujeme Mgr. I. Dufkové a p. Z. Bezdíčkovi, jehož technická podpora byla nepostradatelná.

Mgr. Z. Vachtová