Rubriky
Nástěnka Oznámení Pro rodiče Pro studenty

Volby do Školské rady

Druhé kolo doplňovacích voleb do Školské rady při Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Chomutov proběhne od 21.4. 2022 do 28.4. 2022.

Vzhledem k průběhu třídních schůzek formou vzdáleného přístupu budou i doplňovací volby realizovány elektronicky. Doplňovací volby se týkají zástupce za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, proto volit kandidáta mohou pouze zletilí žáci a za nezletilé žáky jejich zákonní zástupci, tedy vždy pouze jedna z možností (buď tedy volí žák, pokud je zletilý, pokud není, volí jeho zákonný zástupce).

Navrženi byli dva kandidáti, oba z řad zletilých žáků, doplňovací volby se týkají 1 člena školské rady, z navržených kandidátů označte pouze jedno jméno. Možností je samozřejmě nezvolit žádného kandidáta. Hlasovací lístek, na kterém by byli označeni oba kandidáti, bude neplatný.

Hlasování je k dispozici pod následujícím odkazem, po označení kandidáta zvolíte „odeslat“, a tím je volba ukončena.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1RrNSugAqEqEpSPnXNACX2jctEIJ8WJKk2OPWywkbi1UQlZQS0JPOFVCVzZBQ1RSQUFUMDNHM1RZRy4u

Děkujeme za spolupráci.