Rubriky
Sportovní kurzy

Vodácký kurz 3. ročníků Vltava 9.-13.5.2022

V minulém týdnu od pondělí 9. 5. do pátku 13. 5. se uskutečnil výběrový Vodácký kurz třetích ročníků. Zúčastnilo se 30 žáků ze všech specializací, z toho dvě dívky. Z hodnocení vedoucí kurzu vyplývá, že až na malé výjimky, lze všechny účastníky, za jejich postoje a přístup ke společným činnostem, pochválit.

V programu kurzu došlo oproti předcházejícím letům k malé úpravě v harmonogramu jednotlivých akcí. V úterý se začínalo výletem do Českého Krumlova na raftech. Odpoledne byly na programu drobné netradiční hry a soutěže jako například chůze na chůdách, chůze na „multilyžích“ atd.

Středa zůstala tradičně vyhrazena výletu na Lipno, kde byla hlavním programem vyjížďka na seakajacích. Při zpáteční cestě celá skupina zastavila na turisticky oblíbených Čertových kamenech.

Ve čtvrtek proběhla etapa na turistických kánoích (C2) z Vyššího Brodu do Kempu Vltava, ve kterém byl kurz již tradičně ubytován. Tato etapa byla malinko poznamenána nízkým stavem vodní hladiny.

V kempu došlo během „covidové výluky“ k některým úpravám. Bylo vybudováno multifunkční sportoviště, přibyly nové chatky a celkově došlo k dalšímu rozvoji objektu. Spokojenost byla s kuchyní, počasí bylo téměř dokonalé.

Kurz lze tedy považovat ze velmi vydařený. Na tomto místě bych chtěl poděkovat jménem vedoucí kurzu i jménem svým panu učiteli S. Pohlovi a kolegyním O. Kubánkové a D. Lorencové, bez kterých bychom tuto pěknou akci nemohli uskutečnit.

Organizačně velmi náročný kurz pro žáky připravila paní učitelka M. Koubová.

V Chomutově 16. 5. 2022 J. Kouba, vedoucí katedry TVS