Rubriky
Nezařazené

Hodina ekologie na ZŠ Školní

V rámci předmětu ekologie si žák 2.D Šimon Poplužník připravil interaktivní vyučovací hodinu pro žáky 3.B ZŠ Školní. Hodina byla věnována tématům jako je plýtvání potravinami, ukládání potravin, třídění odpadů a aspekt zdravého spánku a světelného smogu. Šimon se své učitelské role zhostil na výbornou! Děti se celou hodinu nadšeně hlásily a skvěle pracovaly.

Organizace a text: Mgr. Radovana Zichová