Rubriky
Nezařazené Pro studenty

Partnerská škola centra pro jazykové zkoušky Cambridge English

Chcete své znalosti z anglického jazyka užitečně zúročit a zároveň získat potvrzení ve formě certifikátu? Máme pro vás skvělé zprávy! Naše škola navázala partnerství s Evropským centrem jazykových zkoušek a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky (www.elec.eu). Toto zkouškové centrum patří mezi tři největší zkoušková centra, má statut platinového centra od Cambridge English Language Assessment a pravidelně pořádá zkouškové termíny.

Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English jsou nejstarším zkouškovým systémem na světě. Mohou se pochlubit více než stoletou tradicí (první zkouška proběhla v roce 1913) a také skutečností, že jsou uznávány po celém světě. V České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách. To znamená mimo jiné, že certifikátem z této zkoušky lze za určitých podmínek nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka (maturita.elec.eu). Jazykové zkoušky Cambridge English v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (CEFR) měří úroveň kandidáta ve čtyřech dovednostech:

● porozumění čtenému textu a práci s jazykem,

● poslech,

● mluvený projev,

● písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).

Zkoušky jsou určeny pro různé úrovně angličtiny, každý student si tak může vybrat podle svých schopností a podle svých cílů. Zkoušky Cambridge English jsou akceptovány 20 000 subjekty po celém světě. Otevírají dveře ke studiu na zahraničních univerzitách, k práci pro zahraniční společnosti nebo všude tam, kde je vyžadována potvrzená jazyková kvalifikace, tedy například i na pozice středního managementu ve státní správě.

V případě zájmu o kurz, popř. doplňující informace se prosím hlaste Mgr. B. Kubátové do kabinetu 104 nebo své vyučující angličtinářce.