Rubriky
Soutěže a olympiády

Přírodovědný klokan

V polovině měsíce října se 66 žáků z prvních a druhých ročníků zúčastnilo soutěže – Přírodovědný klokan. Bylo potřeba vyplnit jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení bylo 40 minut čistého času. 

Nejlepšího výsledku dosáhl žák Filip Zicho z 1.C, který získal 65 bodů (max.120 bodů). Na druhém místě se umístil Lukáš Vostárek (57 bodů) a na třetím místě Jan Kolář (56 bodů), oba ze 2.B.

Děkujeme žákům za účast.

Mgr. Irina Urbanová