Rubriky
Erasmus+

Erasmus+ Bratislava

Ve dnech 19.- 25.3.2023 vyjela další skupina našich pedagogů na zahraniční výjezd v rámci programu Erasmus. Tentokrát byl výjezd orientován na tzv. stínování. Naši učitelé Ing. Hartman, Karel Faltýn, DiS a ředitel naší školy Ing. Lacina celý týden navštěvovali Střední elektrotechnickou školu v Adlérově ulici v Bratislavě. Tato škola má obdobné odborné zaměření, a to elektrotechnika. A také podobné odborné obory, které jsou zaměřeny na výpočetní systémy, průmyslovou automatizaci, elektrotechniku a další. Každý den se naši učitelé účastnili výuky. A to teoretické i praktické. Navštívili hodiny elektrických a elektronických měření, hodiny výpočetní techniky, praktické cvičení průmyslové robotiky, hodiny silnoproudé elektrotechniky a v poslední den stáže také odborné dílny, jak elekroniky, tak i strojního obrábění. Po celou dobu měli možnost posuzovat rozlišnosti nebo naopak podobnosti způsobu výuky, diskutovali se slovenskými kolegy i se studenty problematiku slovenského školského systému vzdělávání a výuky. Také měli možnost posoudit technické vybavení školy, které bylo v některém směru o něco starší než na naší škole, ale v dostatečném množství. Pan ředitel měl samozřejmě možnost diskutovat s vedením školy i další otázky, organizační a podobně. Po celou dobu stínování se naši pedagogové setkávali s velkou vstřícností od našich hostitelů. Týden stínování uběhl jako voda, poznatků jsme nashromáždili více než dost. Možná stojí za to uvést dva příklady, v čem se liší náš systém a výuka na Slovensku. Konkrétně u maturitních zkoušek. Téma na praktickou část maturity si volí slovenští žáci již na podzim posledního ročníku a zpracovávají ho celý rok jak teoreticky, tak prakticky. U maturity musí předložit funkční zařízení a obhájit jeho návrh. Při ústní profilové zkoušce nemají témata na jednotlivé odborné předměty, ale padesát témat napříč všemi odbornými předměty. Stáž v rámci Erasmu nezahrnuje jenom vlastní stínování, smyslem výjezdu je i poznat hostitelskou zemi, a tak se naši učitelé měli možnost seznámit s památkami a pamětihodnostmi Bratislavy, ale také s moderní architekturou slovenského hlavního města.

Autor příspěvku: Ing. Jan Hartman