Rubriky
Sport

Sportovní den 27. 6.

Dnes, v úterý 27. 6. proběhl u příležitosti blížícího se konce školního roku 1. sportovní den. Zúčastnily se třídy 1.B, 1. D, 1. E, 2.A a 2. C.  Velkou pochvalu vyslovuji třídě 1D, z níž dorazili všichni přihlášení žáci. Přestože se jim výsledkově příliš nedařilo, stali se svým způsobem morálními vítězi. Naopak nejhorší přístup prokázala 2. C, z níž se nedostavilo hned devět přihlášených žáků.

Velký dík náleží kolegům, kteří organizovali jednotlivé turnaje či soutěže. Vodní hrátky na jezeře organizovala paní učitelka Koubová za asistence dvojice S. Pohl a V. Fenclová, petanque řídil B. Růžička, kroket M. Mrázek, basketbal R. Černý a stolní tenis zastřešil vedoucí akce osobně.

Nikdo se nám nezranil a všichni zúčastnění přistoupili k akci velmi pěkně. Za to jim rovněž patří poděkování.

Šlo nám hlavně o účast, pohyb, setkání. Přes to zmíním i výsledky soupeření mezi třídami. Sečetli jsme pořadí v jednotlivých soutěžích, čím menší součet, tím samozřejmě lépe. Součtem 13 zvítězila 1.E těsně před 2.A (15). Třetí místo obsadila 1.B (20). Čtvrtá v celkovém pořadí skončila 1.D (21) a poslední 2.C (21 s trestným bodem za neobsazení basketbalu).

Celkově se akce vydařila, počasí nám nakonec přálo. Ve čtvrtek nás čeká druhá obdobná akce. Doufejme, že nám vše vyjde nejméně tak, jako dnes. Apeluji na přihlášené žáky, aby dorazili.

Sportu zdar v jakémkoli množství a podobě 😊!