Rubriky
Akce školy

ADAPTAČNÍ POBYT 1. ROČNÍKŮ

Přestup ze základní na střední školu představuje pro žáky velikou změnu, mimo jiné je spojený s utvořením nového třídního kolektivu. Znamená to, že zdaleka ne všichni spolužáci se znají. Z tohoto důvodu je již tradičně začátek školního roku pro 1. ročníky spojen s výjezdem na adaptační kurz.

5. září třídy 1. A a 1. E místo do školy zamířily do areálu Horského hotelu Lesná, kde byl pro ně připraven adaptační pobyt. Zde je přivítalo neobvykle krásné počasí, které vydrželo celý celý týden, kdy se zde postupně vystřídaly třídy 1. C a 1. D a nakonec i 1. B.

Dopolední část programu zajišťovaly lektorky z PPP Chomutov pod vedením Mgr. Veselé. Vnitřní i venkovní aktivity byly zaměřeny na představení, seznámení a vzájemnou interakci nového kolektivu. Třídní učitelky a učitel (1. B) nezůstali pouze v roli pozorovatele, ale zapojovali se do aktivit a spolupracovali s žáky.

Odpolední část programu se nesla více duchu sportovních a pohybových her – Kešky a Si-třída. A protože i to bylo některým žákům málo, v době osobního volna využili možnosti zahrát si fotbal, basketbal či si jít zaběhat.

Jednotlivé třídy na Lesné strávily pouze jednu noc a druhý den ráno odjely do školy, kde program pokračoval v kompetenci třídních učitelů.

Věříme, že adaptační kurz splnil očekávání a žáci odjížděli ne jako jednotlivci, ale jako součást nově vznikajícího třídního kolektivu.

Velké poděkování patří třídním učitelům a lektorkám z PPP Chomutov a také Horskému hotelu Lesná.

Všichni třídní mockrát děkují naší kolegyni paní Kubánkové za perfektní organizaci a za její péči a starostlivost v průběhu celého týdne.