Rubriky
Vybavenost školy

Nový přípravek pro dílnu Elektroniky

Maticový LED display 10×11 bodů s podpůrnými obvody navrhl a zhotovil technik školy pro dílnu Elektroniky ( vyučující p. Jiří Černý). Přípravek bude sloužit jako zobrazovací periferie pro výuku programování jednodeskových mikropočítačů řady Arduino studenty druhých a třetích ročníků. Žáci se tak naučí pochopit a využít princip multiplexního zobrazování, který využívá pro dojem statického obrazu […]

Rubriky
Vybavenost školy

Renovace pracoviště v KOVO dílně

V období od 22.5 – 2.6 2017 proběhla realizace projektu od United Energy, která se uskutečnila v rámci praxí 2. a 3. ročníků.  Na hlavním pracovišti bylo provedeno mnoho úprav, které pozitivně ovlivní kvalitu výuky. Jedná se o nové obložení stolu, ruční nářadí a zrekonstruované svěráky. Díky finančním a materiálním prostředkům, se renovace týkala i dalšího pracovního […]

Rubriky
Vybavenost školy

Nové propojovací kablíky do laboratoře MIT

Do laboratoří mikroprocesorové techniky ( vyučující Ing. L. Vlček ) zhotovil technik školy sadu 31ks nových propojovacích kablíků se zlacenými kontakty, které slouží k připojování učebních pomůcek vlastní konstrukce a výroby k portům osobního počítače, a  na kterých studenti realizují zadané úlohy z předmětu mikroprocesorová technika.   Foto a výroba kablíků:  O. Mašek  

Rubriky
Vybavenost školy

Nové zapojovací vodiče do laboratoře EM

Pro laboratoř elektrotechnických  měření č. 5  ( vyučující Ing. B. Růžička )   vyrobil technik školy sadu nových zapojovacích vodičů se speciálními svorkami typu „banánek – zdířka“, které umožňují snadné větvení uzlů v zapojení. Průběžně tak inovujeme a modernizujeme vybavení našich odborných učeben ke zkvalitnění praktické výuky. Foto a výroba vodičů:  O. Mašek  

Rubriky
Vybavenost školy

Nové přípravky do laboratoří EM

K bezpečnému měření na nových úlohách v elektrotechnických laboratořích vyvinul a vyrobil technik školy čtyři kusy nových redukcí k připojení na síť 230V s bezpečnostními zdířkami, kde je zabráněno přímému dotyku s živou částí. Přípravky se budou využívat nejen v úlohách letos nově zařazených pro specializaci TM – čtvrté ročníky. » FOTOGALERIE Výroba přípravků a […]

Rubriky
Vybavenost školy

Nové úlohy a šest nových přípravků do laboratoří EM

V souladu s pokrokem v nových technologiích i my inovujeme laboratorní úlohy v laboratořích Elektrotechnických měření a pro studenty čtvrtých ročníků specializací  E a TM jsme připravili pět zcela nových úloh: Dynamická kompenzace účiníku, Měření VA charakteristiky stykače, Měření na střídavém měniči napětí, Měření přechodových jevů a Měření na usměrňovači. Pro tyto nové úlohy bylo […]

Rubriky
Vybavenost školy

Nové přípravky pro laboratoře EM

Pro laboratoře elektrotechnických měření zhotovil technik školy dva nové přípravky – jeden slouží k měřenín statických a dynamických vlastností optoelektrických spojovacích členů ( úloha pro třetí ročníky a k praktické maturitě čtvrtých ročníků )  a druhý přípravek slouží k rychlému otestování funkčnosti operačních zesilovačů typu MAA741, které se používají v úlohách čtvrtých ročníků. » FOTOGALERIE Foto […]

Rubriky
Vybavenost školy

Nový přípravek do laboratoře Automatizace

V průmyslové automatizaci se díky neustálému vývoji výkonových polovodičových součástek nejčastěji ke spínání silových zátěží využívá bezkontaktního principu. Výhodou je vyšší spolehlivost, rychlost, nízké ztráty a téměř neomezená životnost spínacího prvku. Pro laboratoře Automatizace (Ing. J. Madaj) vyrobil technik školy přípravek ke spínání síťového spotřebiče 230V/800W za použití polovodičové spínací jednotky SSR ( Solid State […]

Rubriky
Vybavenost školy

Inovujeme vybavení laboratoří

Vybavení našich školních laboratoří průběžně inovujeme v souladu s moderními trendy v technice. Pro laboratoře elektrotechnických měření jsme pořídili nové kvalitní měřící kabely  německé výroby s jádrem z bezkyslíkaté mědi a silikonovou izolací se zatížitelností až 16A a nízkým přechodovým odporem na svorkách, které náš technik upravil na míru pro naše konkrétní potřeby a doplnil je o […]

Rubriky
Vybavenost školy

Automatická kompenzace účiníku – přípravek pro novou úlohu

V souladu s moderními technologickými trendy neustále inovujeme a vyvíjíme nové úlohy pro laboratoře elektrotechnických měření. Pro novou úlohu „Automatická kompenzace účiníku indukční zátěže“ vyrobil technik školy nový přípravek s použitím profesionální programovatelné tyristorové spínací jednotky a převodníku účiníku na napětí. Úloha bude využívána při výuce především ve specializaci Silnoproudá elektrotechnika, vyučující Ing. P. Kadeřábek. […]