Rubriky
Sportovní kurzy

Cykloturistický kurz – Machův mlýn 2013

Ve dnech 23. – 27. 6. 2013 se uskutečnil Cykloturistický kurz 2. ročníků SPŠ. Tradičně začal odjezdem zdatnějších cyklistů od školy směr Machův mlýn. Slabší jedinci z řad kolařů a “pěšáci” se o dvě hodiny později vydali na cestu busem, aby prvně jmenovaní provedli během cesty (v Kněževsi – mezi Žatcem a Rakovníkem) výsadek a zbytek cesty dorazili “po cyklisticku”.
Dále pokračoval kurz v místě určení, tedy na Machově mlýně, na cykloturistických trasách v okolí. Hlavní náplní kurzu byla turistika na kole i pěšmo. Dále jsme si hráli v přírodě, absolvovali soutěž v jízdě zručnosti, sportovali jsme, bavili jsme se…
Musím pochválit žáky za hojnou účast a přístup během celé akce a poděkovat všem kolegům, kteří se spolupodíleli na zdárném průběhu akce.
Jedinou vadou na kráse celého pobytu bylo počasí, které nebylo zdaleka ideální. Poprvé za deset let, co kurz realizujeme touto formou, jsme vinou počasí neabsolvovali celodenní výlet. Je pravdou, že ne všem účastníkům zájezdu to zrovna vadilo, ale přece jen…

Celkově však lze kurz hodnotit velmi pozitivně. Poznali jsme žáky i z jiné stránky než je ta jasně daná školní a snad i oni nás.
Závěrem bych rád jménem celého kolektivu instruktorů cyklistiky všem lidem dobré vůle popřál krásné prázniny resp.dovolenou a nechť se ve zdraví všichni sejdeme v příštím školním roce.

» FOTOGALERIE