Rubriky
Akce školy

Rodinné zápolení „Malý vědec“

Dne 8. 3. 2014 proběhla na naší škole akce Rodinného zápolení „Malý vědec“. Této akce se zúčastnilo cca 160 rodin. Pro děti i jejich rodiče bylo připraveno mnoho ukázek a úkolů celkem na pěti stanovištích. Plnily různé úkoly na interaktivní tabuli hlavně z matematiky. Rodiče pak mohli vyzkoušet svou paměť a přiřazovali jména fotografiím prezidentů.

» FOTOGALERIE

Účastníci zkoušeli pokořit fyziku a pod vedením žáků 1. ročníku SPŠ prokázali svoji šikovnost na fyzikálních a chemických pokusech, při kterých poznali vlastnosti kapalin, vyzkoušeli baterii z citrónu, zapojili elektronické obvody, komunikovali s počítačem hlasem. Na dalších stanovištích ovládali velkého průmyslového robota i malého robůtka, který přenášel pingpongový míček, kopírovali na kopírce a děti vybarvovaly obrázek školy. V laboratořích vyučující osvětlili dětem i rodičům funkci infračervené závory, děti si vyzkoušely i měření na osciloskopu, měřily elektrické veličiny, zkoušely hlasovou modulaci.
Rodiny po škole provázeli naši žáci třetích a čtvrtých ročníků. Tohoto úkolu se zhostili se ctí a většinou sklidili chválu i od rodičů. Akce byla velmi kladně hodnocena. Děkujeme velmi našim vyučujícím i žákům za čas strávený na této akci i za její přípravu.