Rubriky
Soutěže a olympiády

Finále soutěže Microsoft Office Arena 2014

Dne 7.5.2014 se žák 1.B Jindřich Richter zúčastnil celostátního (mezinárodního) finále soutěže  Office Arena 2014, kam postoupil jako vítěz krajského kola. Finále proběhlo přímo v budově firmy Microsoft v Praze a střetlo se v něm celkem 17 zástupců středních škol z České republiky a ze Slovenské republiky (14 z ČR, 3 ze SR).

» FOTOGALERIE

Před vlastní finálovou soutěží předali zástupci firmy Microsoft věcné ceny a propagační materiály všem 14 vítězům krajských kol v ČR.  Odborná porota zdůraznila, že se přítomným 17 finalistům podařilo uspět v konkurenci dalších 2000 studentů z obou států, kteří se do letošního ročníku soutěže  zapojili.

Finalisté předvedli své prezentace i další zpracované dokumenty a materiály a odpovídali na všetečné dotazy jednotlivých členů poroty. Předmětem hodnocení byla nejenom úroveň zpracování studentských prezentací a ostatních dokumentů, ale také jejich prezentační dovednosti, kreativita a originalita, schopnost pohotově reagovat na otázky porotců a snaha zaujmout svým vystupováním i přítomné publikum.

Po neveřejné poradě poroty proběhlo vyhlášení výsledků soutěže. Porota se rozhodla stanovit pořadí pouze na prvních 3 místech, aby mohla rozdělit připravené ceny  a další pořadí neurčovat. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že zbývající prezentace byly stejně hodnotné (a v těsném závěsu za prvními třemi) a bylo by obtížné a nespravedlivé některou z nich předřadit jiným. Žák naší školy Jindřich Richter sice nedosáhl na „medailové“ pozice, ale načerpal řadu zkušeností a v tvrdé konkurenci obstál se ctí navzdory tomu, že patřil k nejmladším účastníkům ve své kategorii (většina byla minimálně o 2 roky starší, někteří se účastnili finále již po několikáté).

Na závěr po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů dostali soutěžící příležitost vyslechnout si individuálně hodnocení své účasti ve finále od porotkyně Jany Knesplové ze společnosti Microsoft a získat tak cennou zpětnou vazbu.

Děkujeme Jindrovi za zodpovědnou přípravu na jednotlivá kola soutěže a za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na jeho účast v příštím ročníku této soutěže.