Rubriky
Akce školy

Hodina moderní chemie

Dne 26. května navštívili naši školu studenti Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy se svým projektem „Hodina moderní chemie“.  Cílem bylo přiblížit žákům 1. ročníků tento vědní obor netradičním způsobem tak, aby aspoň na chvíli nahlédli pod pomyslnou „chemickou pokličku“.

Celý program trval 45 minut a odstartoval chemickým semaforem, což jsou barevné oxidační reakce, dále následovaly ukázky plamenových zkoušek některých kovů. Vše bylo nakonec, s velkým nadšením přihlížejících, uhašeno kapalným dusíkem.

» FOTOGALERIE

Nebyla by to správná hodina chemie, kdyby něco nehořelo nebo nevybouchlo. Na řadu totiž přišly nitrosloučeniny v podobě nitrocelulózy a střelného prachu. Po těchto pokusech byly nasyceny smysly jak zrakové, sluchové i čichové. Následovala výroba hasicí pěny pomocí suchého ledu. K velké radosti žáků se na závěrečný pokus použil opět kapalný dusík, tentokrát na výrobu zmrzliny.

Dobrovolníci, kteří se aktivně účastnili některých pokusů, byli odměněni drobnými dárky, stejně jako ti, kteří správně odpovídali na otázky lektorů.

Ze stran žáků se tato netradiční interaktivní hodina setkala s velkým zaujetím a určitě splnila svůj úkol v tom, že se žáci seznámili také se zábavnou stránkou této zajímavé vědy.

Eva Weinfurterová