Rubriky
Oznámení

PRODEJ UČEBNIC V BUDOVĚ ŠKOLY

KDY: 8.9.2014 od 8.00 (vyučující si vyzvedne vždy celou třídu v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny)
KDE : ČJL v audioučebně, AJ v učebně 014
CO SI MÁM KOUPIT???
Český jazyk a literatura
1. ročníky:
1.A, 1.B, 1.D: pracovní sešit 140,- Kč
učebnice 1x do lavice 180,- Kč
1.C, 1.E: pracovní sešit 140,- Kč
2. ročníky:
2.A, 2.C, 2.D, 2.E: pracovní sešit 140,- Kč
učebnice 1x do lavice 180,- Kč
2.B: pracovní sešit 140,- Kč
3. ročníky:
A3, E3: pracovní sešit 140,- Kč
S3, V3: pracovní sešit 140,- Kč
učebnice 1x do lavice 180,- Kč

Cizí jazyky – anglický jazyk
1. ročník: 630,- Kč (učebnice a pracovní sešit)
3. ročník: 850,- Kč (učebnice, pracovní sešit a učebnice odborné angličtiny)