Rubriky
Akce školy

70. výročí ukončení 2. světové války

Průmyslováci si připomněli 70. výročí ukončení 2. světové války

Žáci naší školy si v uplynulých dnech připomínali hlavní události konce 2. světové války nejen v hodinách společenskovědních předmětů a cizích jazyků, ale i při konkrétních vzpomínkových akcích.

» FOTOGALERIE

Ve středu 6. 5. 2015 všichni zhlédli polský film Město 44, který umělecky zpracovává události Varšavského povstání roku 1944.

Následující den se žáci ze tříd 1.B, 2.A a 2.C zúčastnili projektu „Po stopách pochodu smrti ze Žatce kolem Ohře do Března u Chomutova za pamětníky šoa (holocaustu)“.

„Celý den začal prohlídkou synagogy v Žatci, poté jsme zdolali pěšky patnáctikilometrovou trasu podél řeky Ohře. Po příchodu do Března jsme navštívili pietní místo, kde je pohřbeno asi 300 obětí transportu smrti z dubna roku 1945. Poté jsme v místní škole besedovali se dvěma pamětníky, kteří přežili holocaust – paní Evelínou Merovou a panem Tomanem Brodem. Jejich vypravování v nás zanechalo nezapomenutelný zážitek.“ Tak se vracejí k prožitkům z aktivně stráveného dne Milan Boháček a Jakub Vašek,  žáci 1.B.

Další skupiny žáků vedené Ing. Galuszkovou během Státního svátku Dne vítězství 8. 5. 2015 uctily památku padlých ve 2. světové válce u pomníků na hřbitově a v Městském parku v Chomutově položením květin.

Všem studentům, kteří se aktivně zapojili do uvedených vzpomínkových akcí, patří poděkování za účast a vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dagmar Jonášová