Rubriky
Akce školy

Český den proti rakovině – 13.5.2015

Dne 13. 5. 2015 proběhla veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha, tzv. Květinový den. Stejně jako v přechozích letech i letos vám žluté květiny nabízeli žáci naší školy. Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory reprodukčních orgánů.