Rubriky
Akce školy

ECDL certifikát otevírá studentům nové obzory

Již 12 let získávají studenti SPŠ a VOŠ ECDL certifikáty jako doklad své digitální gramotnosti. V rámci výuky mají možnost se na složení 7 modulů připravit a své nabyté dovednosti a vědomosti prověřit standardizovanými a objektivními mezinárodními testy. V posledních letech vychází výuka předmětu Výpočetní technika v 1. ročníku SPŠ a předmětu Uživatelský software ve všech třech ročnících VOŠ (Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT) z konceptu ECDL a studenti se tak mohou sami rozhodnout, zda kromě běžné klasifikace absolvují i ECDL testy.

V uplynulém školním roce získalo mezinárodní ECDL certifikát 15 studentů 2. ročníku SPŠ a 15 studentů 3. ročníku VOŠ a dalších 20 studentů loňského 1. ročníku SPŠ dokončí svoji certifikaci letos na podzim. Také letošní prváci stojí před rozhodnutím, zda se pustit do ECDL testování a otevřít si tak nové obzory po absolvování této školy. Na řadě vysokých škol jsou držitelé ECDL certifikátu zvýhodněni. Obdobně je tomu také na trhu práce, protože potenciální zaměstnavatelé přesně vědí, co od nich mohou očekávat a v některých případech patří ECDL certifikát mezi kvalifikační předpoklady zakotvené v kariérním řádu.

Studenti si hradí pouze ECDL index, do kterého se průběžně zapisují výsledky jednotlivých testů. Vlastní testování mají zdarma, protože vychází z obsahu ŠVP. Studenti, kteří chtějí udělat něco navíc pro svou budoucnost, si volí ECDL. Přejeme jim hodně úspěchů!

testeři ECDL