Rubriky
Oznámení Soutěže a olympiády

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2015

Ve středu 14. října 2014 od 7,10 hod. proběhne soutěž Přírodovědný klokan (otázky z matematiky, fyziky, chemie a biologie). Čas na zpracování je 40 minut. (Obdoba Matematického klokana)
Zájemci z řad prvních a druhých ročníků se přihlásí v kabinetě matematiky nejpozději v úterý 13. října 2015 v 11,00 hod.
Učebna bude upřesněna později a vyvěšena na nástěnce u sborovny školy.

Příspěvek připravila Mgr. Irina Tichá