Rubriky
Soutěže a olympiády

Fyzikální olympiáda 2016

Před několika dny byl zahájen 58. ročník Fyzikální olympiády. Soutěž je určena pro mladé zájemce o fyziku z řad žáků základních a středních škol. Na naší škole soutěžíme ve dvou kategoriích: kategorie C (2. ročník) a kategorie D (1. ročník). Zadání pro domácí kolo si mohou soutěžící stáhnout z webových stránek  http://fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo, kde také naleznou instrukce, jak svá řešení zapisovat. Na uvedeném webu je také k dispozici studijní literatura k vybraným tématům.

Řešitelé fyzikální olympiády se nahlásí svým vyučujícím fyziky, jejichž prostřednictvím také dostanou informaci o čase a místě konání semináře pro řešitele (účast není povinná). Školní kolo končí  3.4.2017, kdy již musí být vypracované úlohy ohodnoceny a navrženi kandidáti na postup do krajského kola. Školní kolo se ve fyzikální olympiádě nekoná.

Mgr. Rudolf Naxer