Rubriky
Očima kantorů

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

21.2.2017 zhlédli žáci prvních ročníků již tradičně netradiční výchovně vzdělávací pořad v podání zkušené herecké dvojice z Divadélka pro školy v Hradci Králové. Pořad přitažlivou formou doplnil výuku českého jazyka a literatury. Studenti se formou volných moderátorských vstupů seznámili se životem a dílem W. Shakespeara a jeho přínosem pro světové divadlo. Ukázky z jednotlivých her byly protknuty vtipnou komunikací s publikem, díky které se hercům podařilo navázat kontakt se žáky, zapojit je do ukázek a zároveň vytvořit příjemné prostředí, které skloubilo výuku se zábavou.

» FOTOGALERIE