Rubriky
Ocenění

Ocenění našeho pedagoga

U příležitosti letošního Dne učitelů byl na Městské radnici v Chomutově oceněn primátorem města náš dlouholetý pedegog Ing. Stanislav Mikšovic.

Na střední průmyslové škole působí již 40 let a vyučuje odborné elektrotechnické předměty s maximálním zaujetím a zapojením moderních technologií. Své znalosti a dovednosti dokáže lidským přístupem předat žákům a studentům školy. Aktivně se podílí na práci předmětové komise, poskytuje své zkušenosti kolegům a s důsledností sobě vlastní realizuje vzdělávací proces. Jeho zásluhou se rozvíjí laboratoře silnoproudé elektrotechniky i kalibrační středisko.

Naše škola si ocenění váží a panu Mikšovicovi gratuluje a přeje mu ještě mnoho úspěšně odučených let.

» FOTOGALERIE