Rubriky
Ocenění Oznámení Sport

Sportovní úspěchy našich žáků, info ke Zdravotní Tv, přání do nového školního roku

Loňský školní rok přinesl našim sportovním reprezentantům opět mnoho úspěchů. Největším bylo bezesporu 5. místo našich hokejbalistů v celostátním finále. Medailová umístění v krajských kolech – 2. místa volejbalistů a již zmíněných hokejbalistů, 3. místo šachistů, čtvrté plavců a  páté fotbalistů stojí rovněž za zmínku. Zúčastnili jsme se 18 x okresních kol, z toho 7x jsme dokázali zvítězit a jen zřídka jsme skončili mimo stupně vítězů. Je to dáno naší poměrně širokou základnou, ale zejména pozitivním přístupem našich žáků – sportovců k naší škole, potažmo k její sportovní reprezentaci. Zmínit musím také podporu, které se nám dostává ze strany vedení školy a drtivé většiny našich kolegů  učitelů. Všem chci touto cestou ještě jednou poděkovat. Jednotlivé akce jsou dokumentovány průběžně na těchto stránkách a nejinak to plánujeme i pro tento školní rok.

V pátek 15. 9. se uskuteční porada předsedů školních sporotvních klubů  okresu Chomutov. Zásadním bodem programu je tvorba termínového kalendáře soutěží pro nadcházející školní rok, na které naše se škola výrazně podílí. První termín, v tuto chvíli již známý, je Okresní kolo v lehké atletice „Corny cup“ – 19. 9. 2017. Žádám touto cestou naše atlety, aby nás kontaktovali s informacemi o aktuální formě a zdravotním stavu. Některé další borce oslovíme na základě dosažených výkonů z minulého školního roku.

Na škole máme ale také borce, kteří dosahují významných sportovních úspěchů v odvětvích, v nichž se středoškolské soutěže z různých důvodů nepořádají. Za všechny bych chtěl zmínit cyklistu Lukáše Runta 2A (na obrázku vpravo), který dosáhl ve své kategorii několika pěkných úspěchů (3. místo v Českém poháru v silniční cyklistice, medailová umístění v Krajském přeboru v dráhové cyklistice, kvalitní výsledky v běžeckých krosech či na horském kole). Dalším borcem je kanoista Filip Šmátrala 2E, gymnasta Honza Doubrava (třetí ročník) a další. O mnohých víme, ale někteří jsou pro nás překvapením. Tady bych chtěl všechny žáky, kteří jsou úspěšní ve svém sportovním odvětví, požádat o následující. Podělte se s námi o své úspěchy. S radostí je zvěřejníme na stránkách školy a také je rádi zahrneme v podobě bonusů do vašeho komplexního hodnocení tak, jak nám to umožňují pravidla klasifikace TvS. Přejeme všem mnoho sportovních (ale nejen těch) úspěchů v nadcházejím školním roce.

Na druhém pólu stojí žáci, kteří neměli z různých důvodů, zejména zdravotních, to štěstí, aby mohli plnohodnotně cvičit v rámci TvS, natož závodně sportovat. Pro ně opět otvíráme oddělení Zdravotní Tv. Letos přicházíme s úpravou, budeme se scházet dvakrát týdně po jedné vyučovací hodině, což by mělo být jednoznačně přínosem. Předběžně se bude jednat o pondělní a čtvrteční osmé vyučovací hodiny. S žáky, kteří již Zdr.Tv navštěvovali jsme již domluveni, některé vytipované jsme oslovili a čekáme, zda se k nám přidá někdo z nastupujících prváků. Ty také touto cestou vyzývám, aby nás, pokud se jich to může týkat, co nejdříve oslovili. Kontaktovat nás mohou samozřejmě osobně v kabinetu TvS, ale také prostřednictvím svých třídních učitelů, vzhledem k současnému různorodému programu tříd i učitelů.

 

Přejeme úspěšný školní rok 2017/18, mnoho zdraví a štěstí                                                               za učitele TvS: J. Kouba