Rubriky
Sport

„Česko vesluje“ na naší škole

V rámci projektu „Česko vesluje“ probíhajícího pod záštitou Svazu veslování a společnosti Labe arena z. s. Račice jsme si mohli, v úterý 28. 11. na naší škole, vyzkoušet veslování na trenažerech poslední generace. Akce se postupně zúčastnily třídy 1B, S3 a 2B. Po zácviku jsme se zapojili do druhého kola soutěže středních škol ve veslování.

» FOTOGALERIE

 Vše proběhlo ve sportovním duchu, naši žáci sklidili velkou pochvalu organizátorů za přístup, výkony i chování. Soutěžilo se ve čtveřicích, každý člen družstva vesloval jednu minutu, včetně střídá-ní, které se ukázalo být v některých případech „menším problé-mem“. Družstvo 2B – „Tým Vítek“ ve složení Ferbas, Hofrichter, Hartman a Kastner (viz. náhledový obrázek) veslovala v přepočtu dráhu 1230 m, což byl v danou chvíli absolutní rekord druhého kola soutěže (ze všech zúčastněných středních škol). Trenažery vyzkoušeli i naši učitelé.

Trénovalo a soutěžilo se na pěti trenažerech, z nichž jeden zůstává na naší škole. Kdo by měl chuť si zatrénovat, nebo dokonce zazávodit, může přijít každé pondělí od 15.00 v rámci konzultací.

Poděkování náleží nejen organizátorům akce, ale také našemu panu řediteli, který nám to celé zprostředkoval. Opět se ukázalo, že i když jsme v první řadě škola technická, jsme také škola velmi sportovní.

V Chomutově 29. 11. 2017                           učitelé TvS