Rubriky
Očima kantorů

Matematika v technice

V předvánočním shonu se sešli v pátek 22.12.2017 zájemci ze třídy 2.D u Arduina. Tentokrát bylo setkání zaměřeno na využití funkcí právě probíraných v matematice. Žáci si nejdříve vyzkoušeli generovat hodnoty goniometrických funkcí a zobrazovat je na sériovém monitoru Arduina, poté také vykreslit jejich grafy na sériovém plotteru. Nakonec si k Arduinu připojili fotorezistor a napsali si jednoduchý program pro měření osvětlení. Získaná data zobrazili na sériovém plotteru graficky podobně jako goniometrické funkce. Tímto způsobem lze měřit hodnoty různých fyzikálních veličin a zobrazovat jejich vzájemné funkční závislosti graficky.

» FOTOGALERIE

V nejbližší době budou žáci 2. ročníku v předmětu výpočetní technika přecházet z programování konzolových aplikací na programování aplikací s GUI a při té příležitosti si budou moci vyzkoušet předání dat naměřených senzory připojenými k Arduinu do své aplikace v C#, ve které budou umět data zpracovat a také graficky zobrazit.

K třídám 2.D a 2.E se přidala i třída 2.B (skupina p. Naxera) ke zpestření výuky programování využitím Arduina.