Rubriky
Projekty

Očima pedagogů – konference Maják

4. a 5. ledna se zúčastnili Ing. Hartman a Ing. Šťastná konference k projektu Maják. Konference se konala ve Žďáru nad Sázavou a sjeli se na ní zástupci škol z celé republiky, které jsou do tohoto projektu zapojeny a jejich momentálně 29. Projekt Maják řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce především přírodovědných předmětů se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Na konferenci byly mimo organizačních záležitostí předvedeny ukázky použití senzorů Pasco pro výuku fyziky a chemie, dále potom ukázky aplikace sady iTriangle, jejímž srdcem je modul Arduino a také ukázky možností použití Microsoft Minecraft při výuce. V rámci venkovní aktivity vyšlapali účastníci konference na Zelenou horu, kde organizátoři přichystali komentovanou prohlídku kostela Jana Nepomuckého. Tato historická památka je zařazena na seznam UNESCO. Součástí projektu Maják jsou pravidelná projektová odpoledne a první toto projektové odpoledne bude připraveno v závěru tohoto měsíce pro pedagogy a žáky naší školy a o termínu a programu budete včas informováni.

» FOTOGALERIE

Autor příspěvku: Ing. Jan Hartman