Rubriky
Akce školy

Odysseia (Cesta)

Dnes 26. února žáci 1. ročníků v Mostě zhlédli divadelní představení Odysseia (Cesta). Legendární putování na motivy Homérova eposu mělo  premiéru na podzim roku 2017.  Originální zpracování o strastiplné cestě slavného řeckého hrdiny, v němž nechybělo dobrodružství, láska, věrnost,  pýcha i naděje, mělo podobu výpravného muzikálu. Autorům se tak podařilo skloubit klasické téma s moderními prvky.