Rubriky
Exkurze

Třída 2. D ve věznici Všehrdy

V úterý 27. 2. se žáci 2.D zúčastnili exkurze do věznice Všehrdy.

Nejdříve žáci při vstupu do věznice abslovovali důkladnou bezpečnostní kontrolu – museli projít bezpečnostním rámem a bezpečnostním rentgenem zavazadel. V prostorách věznice se skupiny ujali její zaměstanci – tisková mluvčí, speciální pedagog, vychovatel a příslušníci vězeňské služby. Žáci byli v úvodu seznámeni se základními údaji o věznici, s organizační strukturou, s ekonomickými náklady na vězně, s typem věznic, se systémem vzdělávání vězňů apod.

Velmi zajímavé pro ně byly především informace o průběhu „běžného“ dne ve věznici, a to jak z pohledu zaměstanců, tak i z pohledu samotných vězňů. Součástí exkurze totiž byla beseda s dvěma odsouzenými ve výkonu trestu. Ti hovořili o svém životě, o tom, jak začali páchat trestnou činnost, o životě ve vězení, ale také o tom, jak doufají, že po propuštění budou vést „normální“ život.

V rámci exkurze žáci navštívili jednotlivá oddělení pro odsouzené ve výkonu trestu, prohlédli si cely pro odsouzené, vězeňský dvůr, ale také například pastorační místnost nebo soudní místnost.

Poděkování patří zástupcům Věznice Všehrdy, kteří exkurzi nejen umožnili, ale zároveň ji velmi zajímavě připravili.