Rubriky
Oznámení

Přírodovědný klokan 2018

Ve středu 10. října 2018 proběhne soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN (obdoba matematického klokana). Soutěž je určena pro studenty 1. a 2. ročníků.

Zahájení soutěže bude ve 13.30 hod., učebna bude upřesněna během středy dopoledne (viz nástěnka u sborovny), čas na řešení je 40 min.

Další informace o soutěži, výsledky minulého ročníku lze nalézt na www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Zájemci se přihlásí v kabinetě matematiky do úterý 9. října 20188 do 14,15 hod.

Mgr. Irina Tichá