Rubriky
Očima kantorů Projekty

UČÍME S TABLETEM

Zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky je bezpochyby nový trend, který dnes proniká do všech typů škol.

V průběhu měsíce září byla na naší škole v rámci projektu Šablony zřízena mobilní tabletová učebna s dokovací stanicí a i naši žáci začali používat ve výuce tyto nové moderní technologie, jež obohacují tradiční výuku a jsou pro žáky velmi lákavé.

Společně se svými vyučujícími se v hodinách českého a anglického jazyka učí pracovat s novými aplikacemi, využívají tabletu jako okna do internetu, pracují s QR kódy, které jim umožňují a zajišťují snadný přechod od tištěných materiálů k on-line zdrojům, a s celou řadou dalších elektronických materiálů a učebnic.

V hodinách pracuje každý žák se svým dotykovým zařízením, k zatraktivnění výuky slouží především týmové aktivity v podobě kvízů a soutěží, kdy žák může odpovídat pomocí svého mobilního zařízení. Žáci se dále seznamují s novými metodami spolupráce formou sdílených materiálů pomocí aplikací Google Disk a Google dokumenty, odevzdávají úkoly v učebně Google Classroom, která vyučujícím slouží jako výborná pomůcka při organizaci učebního prostředí.

» FOTOGALERIE