Rubriky
Exkurze

Exkurze – Akademie věd

Ve čtvrtek 8.11.2018 vyrazily 2. ročníky na Den otevřených dveří Akademie věd ČR. Třídy 2.A a 2.D navštívily Fyzikální ústav AV ČR a třídy 2.B a 2.E Ústav termomechaniky AV ČR. Na místo jsme dorazili o něco dříve, než bylo plánováno, mohli jsme tak shlédnout pár fyzikálních pokusů, které u studentů sklidily úspěch. Teprve poté začala vlastní exkurze „Poznej fyziku zblízka“. Třídy se rozdělily do 4 skupin, které postupně prošly jednotlivými pracovišti, na kterých se studenti seznámili s následujícími tématy:

  • Termoelektrická konverze tepla v elektřinu
  • Rentgenová strukturní analýza
  • Rentgenová prášková analýza
  • Technologie, kterou nobelisté připravovali modré diody

V průběhu exkurze studenti odpovídali na dotazy pracovníků AV a byli odměňováni fyzikálním pexesem nebo bonbóny. Na závěr exkurze byli za svou aktivitu i za své chování pochváleni.

Exkurze studenty tak vyčerpala, že jsme museli zavítat do obchodního centra na Zličíně, kde studenti „dostali rozchod“. Ve 13.30 jsme odjížděli z Prahy zpět do Chomutova. 

Studentům se exkurze líbila a doufáme, že nabyté informace zužitkují při svém dalším studiu. Na závěr bychom chtěli poděkovat řidiči autobusu, který nás vždy zavezl až na místo a trpělivě na nás čekal a také organizátorce Ing. Daniele Reinerové, která exkurzi zprostředkovala.

» FOTOGALERIE