Rubriky
Sportovní kurzy

Sportovně turistický kurz – Machův mlýn

Ve dnech 16. – 21. června 2019 jsme uspořádali pro žáky druhých ročníků Sportovně turistický kurz se zaměřením na cyklo turistiku. Kurzu se nakonec zúčastnilo 99 žáků, z toho 61 cyklistů, i když původní počet přihlášených daleko převyšoval stovku. Cyklisté byli rozděleni do sedmi družstev podle výkonnosti a třídy, „pěšáci“ do dvou skupin podle tříd AB a CDE.

Program kurzu se nám podařilo splnit a co je nejdůležitější, nezaznamenali jsme žádný vážnější úraz. Jeden pád z kola znamenal pouze zhmoždění ramene a pár odřenin.

Chatkový tábor prochází rekonstrukcí, takže úroveň ubytování pro frekventanty se za poslední dva roky výrazně zlepšila. Vynikají byla letos kuchyně, každé jídlo bylo velmi chutné, poprvé jsme mohli vybírat ze dvou chodů, snídaně formou švédských stolů fungovala perfektně. Změnou k lepšímu prošel i výdej stravy, vše šlo jako na drátkách. Drobné problémy s námi řešila kuchyně v pohodě a vždy k naší spokojenosti. To vše má jedinou nevýhodu. Zvýšená kvalita se promítne příštím rokem do ceny.

Velké poděkování náleží všem kolegům, bez nichž by akce nemohla proběhnout. Zejména potom těm, kteří přijali účast v našem týmu na poslední chvíli, když nám jiní nečekaně odřekli. Tým instruktorů cyklo družstev tvořili kromě tělocvikářů manželé Zichovi, kolegové a kolegyně Reinerová, Šlégl a paní Marta Morávková z ekonomického úseku. O pěšáky pečovaly kolegyně Kubánková, Primasová a Žižková. Zdravotnickou péči měla na starosti externistka paní Iva Dvořáková. Letos poprvé jsme využili praktikanty ze třetích ročníků. Ze třídy A3 nám vydatně pomohli Kryštof Reisig a Ondra Strnad. Všem výše jmenovaným VELKÝ DÍK!

V rámci kurzu proběhlo mnoho soutěží. Pro dokreslení následuje přehled vítězů. Předem mohu prozradit, že mezi třídami byla nejlepší jednoznačně třída 2A. Orientační závod vyhrála dvojice Gaier, Karger 2A, cyklistickou časovku do vrchu kategorie „Elite“ opanoval Matěj Šulc 2A, časovku kategorie „Standard“ Tomáš Uhlík 2A, v běžeckém krosu zvítězil Jirka Bláha, pro změnu z 2A. Plaveckou štafetu opanovala rovněž 2A ve složení Šulc, Konopka, Sukovatý, Dohnanský. Nutno ovšem podotknout, že v našem případě „byla cílem cesta“, výsledky nebyly podstatné. Důležitá byla sportovní fair play atmosféra – kamarádské soutěžení.

Den před odjezdem proběhl „Seznamovací den“, kdy se žáci rozdělili do budoucích třídních kolektivů dle specializací, které zvolili pro další pokračování studia ve třetím ročníku. Dorazili za námi budoucí třídní učitelé kolegyně Vrhelová, Tichá a Koloušková, Primasová byla členkou našeho kolektivu. Omluvenou Lorencovou zastoupila přítomná kolegyně Kubánková. Po „nultých třídnických hodinách“ a obědu následoval blok her a besed s tématikou 1. pomoci a zdravého životního stylu. Vzhledem k horkému počasí jsme program malinko upravili a zařadili následně koupání v bazénu. Po večeři následovalo opékání buřtů v rámci každodenní druhé večeře.

V pátek jsme velmi spořádaně předali chatky – dík žákům i kolegům za perfektní průběh. Pak už jsme se vydali na cestu zpět. Dobré počasí a získaná forma nám umožnily přesun ve vynikajících časech. Část sedmého družstva (Kindl, Soukup oba 2B a Spousta 2E) včetně instruktorky paní Morávkové a zdravotnice paní Dvořákové dokonce zvládla celou sedmdesátikilometrovou cestu až do Chomutova. Mají naše uznání.

» FOTOGALERIE

Takže zase za rok!