Rubriky
Akce školy

Sportování 1. ročníků

Ve čtvrtek 5. 9. se v rámci seznamování žáků 1. ročníků uskutečnilo sportovní soutěžení mezi jednotlivými třídami.
Po dohodě s třídními učiteli jednotlivé třídy vyslaly své nejzdatnější zástupce do těchto disciplín – fotbal, florbal, stolní tenis, kroket, boča, street a basketbal. Na všech sportovních stanovištích ve škole i v okolí školy probíhalo urputné zápolení borců pod bedlivým dozorem určených vyučujících. Všechna utkání byla podle pravidel a  nikdo se nezranil.
Počasí nám také přálo, takže celou akci můžeme hodnotit jako zdařilou. Všechny třídy při společném vyhlášení dostaly diplomy i menší sladké odměny.

Děkuji všem, kteří se na akci podíleli, za výbornou spolupráci.

» FOTOGALERIE

TřídaBočaKroketFlorbalPinčesFotbalBasketCelkem
Pořadí
1A132254173.
1B344513204
1C253442205
1D411325161.
1E525131172.