Rubriky
Oznámení

ECDL testování

V listopadu zahájili žáci 1. ročníku ECDL testování, které se provádí v hodinách předmětu VT (výpočetní technika). Jako příprava na zkoušky slouží výuka v tomto předmětu, protože znalosti a dovednosti potřebné pro složení ECDL testů představují část učiva předmětu VT.

Také žáci vyšších ročníků mají příležitost si opravit nebo doplnit testy z chybějících modulů, aby získali mezinárodní certifikát ECDL. Ti, kteří nemají platné přístupové údaje do databáze WASET, zašlou e-mail s žádostí o obnovení přístupu na adresu naxerova@spscv.cz. V databázi si pak mohou sami sledovat, které moduly již mají úspěšně splněny a které jim ještě chybí.

První termín testování pro vyšší ročníky se uskuteční v pondělí 25.11. 2019 ve 14:00 hodin. Zájemci se přihlásí e-mailem na výše uvedenou adresu, na který jeden nebo dva moduly se chtějí přihlásit.

Připomínáme, že na složení všech 7 testů mají žáci 3 roky od okamžiku konání prvního testu, platnost ECDL certifikátu není časově omezena. Má-li některý z žáků úspěšně složeny testy alespoň ze 4 modulů a nechce-li pokračovat v dalším testování, může požádat o vystavení Certifikátu ECDL Start.

Několik základních informací o ECDL:

ECDL (ICDL) se stalo celosvětovým standardem a tím může napomoci absolventům škol, kteří jsou držiteli ECDL certifikátu, při vstupu na trh práce. Řada národních i nadnárodních společností a institucí státní správy nejen v ČR používá ECDL koncept jako nástroj své personální politiky. 

ECDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací (testovacích středisek) k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě. Naše škola nepatří mezi běžná testovací střediska, ale získala navíc i právo provádět testy budoucích ECDL testerů.

Přehled modulů, které má naše škola akreditované:

základní moduly:

 • M2 (Computer Essentials) – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • M3 (Word Processing) – Zpracování textu
 • M4 (Spreadsheets) – Práce s tabulkami
 • M7 (Online Essentials) – Základy práce s internetem a komunikace
 • M14 (Online Collaboration) – Spolupráce a výměna informací na internetu
 • M15 (Information Literacy) – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

standardní moduly:

 • M5 (Using Databases) – Použití databází
 • M6 (Presentation) – Prezentace
 • M9 (Image Editing) – Úpravy digitálních obrázků
 • M10 (Web Editing) – Tvorba webových stránek
 • M16 (Computing) – Základy informatického myšlení a programování
 • M17 (Digital Marketing) – Využívání digitálních technologií v marketingu

Odkazy:

Přejeme žákům, aby co nejvíce z nich dosáhlo až na ECDL certifikát!