Rubriky
Oznámení

Organizace 6.11.2019

5. 11. 2019 v 9:40 hodin jsem obdržel od předsedy odborové organizace školy seznam zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky dne 6. 11. 2019.

Počet zaměstnanců neumožňuje organizovat výuku z personálních důvodů.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volný den pro žáky 6. listopadu 2019.

Ing. Jan Lacina