Rubriky
Absolventi Akce školy

Seminář absolventů SŠ: „Matematika a fyzika na technické VŠ“

Pro informace klikněte zde.

Ve dnech 25.8. až 11.9.2020 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2020/2021. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v úterý 25.8.2020 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky odesílejte na emailovou adresu pohl@spscv.cz nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář, a to nejpozději do pondělí 24.8.2020.

Přihlašovací formulář:

Obsah semináře:

Modul M1Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
Modul M2Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
Modul M3Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
Modul M4Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerovnice a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
Modul M5Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
Modul M6Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
Modul F1Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustava souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
Modul F2Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
Modul F3Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Přihláška:

S pozdravem vyučující matematiky a fyziky na SPŠ Chomutov