Rubriky
Nástěnka

Dále již jen distančně!

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnost žáků středního vzdělávání ve školách od 14. 10. 2020, 0:00 hodin, do 1. 11. 2020, 23:59 hodin.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu pouze distančně.

Dny 26. a 27. 10. 2020 jsou opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: MSMT-39185/2020-1) stanoveny jako volné dny pro žáky.

Dny 29. a 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny.